Featured

Pre-call – Measure 2 of the Xlokk Local Development Strategy

GAL XLOKK Foundation is publishing a pre-call in relation to measure 2 – Strengthening a healthy cultural identity of the Xlokk Local Development Strategy (2014-2020). The guidance notes and application form will be published on the LAG’s website on Thursday 27th December 2018. Deadline for applications is Friday 25th January 2019, at noon.

Kindly contact us on 20998008 or [email protected] for more info.

pre-call-measure-2

M19.4 (Administrative Calls) – Final list of Results

The GAL XLOKK Foundation is here under publishing the Final list of Results for the administrative calls under measure 19.4 of the EU LEADER Programme (2014-2020). The list of RFQs can be found as per below:

  • RFQ001-2018GXF – Leasing of premises
  • RFQ002-2018GXF – Accountancy services
  • RFQ003-2018GXF – Audit services
  • RFQ004-2018GXF – ICT Services
  • RFQ005-2018GXF – Business insurance
  • RFQ006-2018GXF – Printer
  • RFQ007-2018GXF – Stationery

 

final-list-of-results

Vacancy of a Secretary – TOR010-SEC2018GXF

GAL XLOKK Foundation is issuing a vacancy of a Secretary to assist the LAG’s manager in the implementation of the XLOKK Local Development Strategy.

Interested applicants are requested to send an email on [email protected] for the Terms of Reference by quoting the reference no: TOR010-SEC2018GXF.

Submissions are being accepted by not later than 22nd June 2018, at noon. avviz-bil-malti-segretarju

Become a GXF Member (Application Form)

The GAL Xlokk Foundation (GXF) would like to welcome on board new private members interested to form part of the Local Action Group (LAG).

During a Decision Committee meeting held on the 14th December 2017, the Board members have agreed that the call for new private members remains open until further notice.

Local entrepreneurs, agro-alimentary producers, farmers, artisans, artists, voluntary organisations, private entities, operators involved in rural experiences and/or the hospitality industry within the Xlokk (South-East) territory are encouraged to fill in the below application form and send a copy to [email protected].

If you have a direct interest in agriculture, SMEs, rural economy, agro-tourism and environment amongst others, you are encouraged to become a GXF member and increase your chance to exchange experiences and learn about the role of local action groups within the Maltese islands.

The rural localities that fall within the foundation’s territory are: Luqa, Kirkop, Mqabba, Kalkara, Santa Lucija, Birzebbuga, Qormi, Xghajra, Qrendi, Ghaxaq, Zejtun, Marsaskala, Marsaxlokk, Zabbar, Zurrieq, Gudja and Safi.

 

gxf-members-application-form

Potenzjal għall-Inizjattivi Kulturali Ġodda fl-Irħula tax-Xlokk

Seminar organizzat mill-Fondazzjoni GAL Xlokk

Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza 2017 u għall-Fondi Ewropej indirizza seminar organiżżat mill-Grupp Azzjoni Lokali Xlokk dwar is-sehem tal-attivitajiet kulturali fl-identita’ u l-iżvilupp tar-Reġjun tax-Xlokk ġewwa s-sala tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria taż-Żurrieq.

Is-Segretarju Parlamentari Borg spjega kif il-Gal Xlokk qiegħed jilħaq numru sabiħ ta’ organiżazzjonijet li jagħmlu parti minn dan ir-reġjun, liema ħidma hemm bżonn li tibi tiġi sostnuta. Huwa saħaq fil-bżonn li niddistingwu t-territorju tax-Xlokk għal valur storiku, kulturali u ambjentali tiegħu. Borg tenna jgħid kemm huwa importanti li r-rizorsi ta’ kulħadd jingħaqdu flimken sabiex permezz tal-għaqdiet volontarji bħal baned, l-għaqdiet tan-nar, tal-armar, l-privat, l-awtoritajiet konċernati u oħrajn joħorġu b’inizjattivi kulturali ġodda li jagħtu ġieh lil dawn l-irħula. Dan huwa dak li jagħmel dawn l-irħula uniċi u distinti minn lokalitajiet oħra f’ Malta.

Waqt l-intervent tiegħu s-Segretarju Parlamentari semma wkoll kif il-prodott turistiku għandu potenzjal fejn jimraħ. Hu spjega l-opportunitajiet li jinħolqu niċeċ ġodda ta’ turizmu waqt li permezz ta’ Fondi Ewropej nkunu nistgħu niġġeneraw aktar l-ekonomija lokali filwaqt li niżviluppaw aktar il-prodott turistiku tagħna.

Borg ta ħarsa wkoll lejn dak li wettqet l-GAL Xlokk u dak li hemm ppjanat.  Fil-fatt huma 10 il-kunsilli lokali li diġa bbenifikaw minn fondi ewropej permezz tal-fondazzjoni GAL Xlokk sabiex ikunu jistgħu jiġu organizzati attivitajiet kulturali u edukattivi fil-lokalitajiet tagħhom b’għajnuna diretta lill-għaqdiet. Il-programm ta’ Fondi Ewropej 2014-2020, li għadu kif gie approvat mil-Kummissjoni Ewropeja, ser ikun qed ikompli jgħin lil għaqdiet kulturali u storiċi minn dan l-aspett ukoll. Dr Borg appella lil dawk preżenti sabiex jesploraw kif jistgħu joħorġu b’ideat ġodda – ideat li jippermettulna nkomplu nkattru l-Kultura f’dan ir-reġjun ukoll u rrefera għall-ewwel Pre-Announcement taħt l-Assi ta’ Prijorita 5 li kien hemm ftit ta’ jiem ilu u ħeġġiġhom ikunu preparati għas-sejħiet li ser ikun hemm fil-futur qarib. Dan sabiex kull applikant jilħaq jipprepara l-karti kollha u ma jkunx hemm telf ta’ ħin meta toħroġ s-sejħa.

Borg ikkonkluda billi qal li l-gvern ser ikun fuq quddiem nett biex iħares l-interessi tal-Għaqdiet u fejn jista’ joffri wkoll opportunitajiet ġodda – u l-programm ta’ Fondi 2014-20 ser ikun qed jgħinna nilħqu l-għanijiet tagħna waqt li nkomplu ngħinu lid-diversi organiżazzjonijiet jkomplu ikattru x-xogħol tant tajjeb li diġa qegħdin jagħmlu.

Dr. Nadia Theuma esperta fl-istudji turistiċi fl-Universita’ Ta’ Malta tkellmet dwar il-bżonn li nħarsu lejn il-kultura u storja bħala xi ħaġa ħajja mhux statika.  Hija ħeġġet sabiex l-għaqdiet lokali jagħmlu dak li jistgħu sabiex jaħdmu mas-settur turistiku sabiex il-wirt storiku jiġi nterpretat bis-sinifikat li għandu għalina.  Hija enfasizzat il-bżonn li l-istabbilimenti lokali għandhom jaħdmu bil-produtturi lokali u jagħmlu riċetti antiki li jistgħu jkunu marbuta jew popolari fil-lokal.

L-istoriku Chev. Mario Coleiro għamel preżentazzjoni vasta dwar il-wirt storiku fit-territorju tax-Xlokk fejn jagħti dettalji dwar dak li hu uniku f’ kull raħal u lokalita’ fix-Xlokk.  Huwa aċċenna għall-importanza li l-attivitajiet kulturali jibdew ukoll isiru f’ żoni rurali ta’ irħula bħal dawn.  “Jeżistu teżori storiċi li jeħtieġ nindukrawhom u nagħtuhom aktar promozzjoni permezz ta’ attivitajiet kulturali li jservu ta’ vetrina edukattiva għal dan il-wirt” sostna Coleiro.

Tkellem ukoll il-President tar-Reġjun tan-Nofsinhar is-Sur Jesmond Aquilina dwar fost l-oħrajn is-suċċess li kiseb Ħal Qormi fis-settur kulturali għaliex il-Kunsill Lokali kien għaraf jgħin lill-għaqdiet u l-voluntiera lokali sabiex huma joħorġu b’ ideat ġodda u jorganizzaw dawn l-attivitajiet.  Aquilina sostna li l-Kunsilli Lokali m’ ghandomx jikkompetu ma’ dawn l-għaqdiet iżda jkunu warajhom fl-inizjattivi tagħhom.

L-Avukat Noel Camilleri tkellem f’ isem l-Għaqda Każini tal-Banda fejn enfasizza l-bżonn li l-għaqdiet voluntiera jiġu mgħejuna anka mill-Awtorita’ għat-Turiżmu sabiex dawn ikomplu jħarsu l-identita’ tat-territorju permezz tal-ħidma voluntiera tagħhom.  Huwa saħaq li hemm bżonn li nimxu lejn attivitajiet edukattivi bil-parteċipazzjoni attiva tan-nies.  Camilleri spjega kif dan jista’ jsir b’ riċerka lokali mingħajr ma’ wieħed iħalli l-element parrokkjali jtellef eżerċizzju bħal dan.

Is-Sur Edward Żammit espert dwar l-attivitajiet f’ isem l-Awtorita’ għat-Turiżmu appella sabiex nipproteġu dak li huwa uniku fil-lokalitajiet tagħna u ħeġġeġ sabiex l-għaqdiet joħorġu b’ attivitajiet ġodda li jesploraw il-valur taż-żoni rurali sabiex tinħoloq niċċa ġdida ta’ turiżmu estern u intern.  Żammit spjega kif l-Awtorita’ għat-Turiżmu reġgħet kompliet tippubblika kalendarju ta’ attivitajiet kulturali fuq livell nazzjonali sabiex pajjiżna jkun aktar attraenti bħala destinazzjoni turistika.

Waqt dan is-seminar li kien moderat mis-Sur Andrew Azzopardi, l-Fondazzjoni GAL Xlokk għamlet preżentazzjoni dwar l-attivitajiet kulturali ġodda li ġew organizzati fl-aħħar xhur ma’ diversi Kunsilli Lokali fil-lokalitajiet tax-Xlokk.  Is-Sur Keith Abela, l-organizzatur ta’ dawn l-attivitajiet tkellem dwar il-formola li tħaddmet b’ suċċess mill-Fondazzjoni GAL Xlokk sabiex l-għaqdiet ta’ kull lokalita’ jirċievu għajnuna professjonali fl-organizzazzjoni ta’ attivitajiet kulturali u edukattivi li jkunu ta’ kwalita’ u b’ valur edukattiv.  Abela saħaq li l-għaqdiet waħidhom ma jkollhomx biżżejjed riżorsi sabiex jiżviluppaw, jorganizzaw u jirreklamaw l-inizjattiva tagħhom b’ ideat ġodda, għalhekk tajjeb li din it-tip ta’ għajnuna tibqa’ ċentralizzata u tkun offruta lill-għaqdiet bħal dawn b’ ħidma li tinkludi wkoll il-Kunsilli Lokali.  Dan jassigura li l-attivitajiet imtella’ permezz ta’ Fondi Ewropej ikunu ta’ livell għoli u jkunu ta’ valur miżjud għall-ekonomija lokali billi jinkludu t-talent u l-ħidma tal-għaqdiet kollha fil-lokal.

Dan is-seminar ġie organizzat mill-Fondazzjoni GAL Xlokk permezz ta’ Fondi Ewropej u l-programm LEADER .